Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy Players4Players Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez firmę Players4Players Sp. z o.o., z siedzibą w [Adres siedziby], kod pocztowy [Kod pocztowy].

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Players4Players Sp. z o.o., z siedzibą w [Adres siedziby], kod pocztowy [Kod pocztowy].

Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych użytkownik może kierować do Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail: [Adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Gromadzenie Danych

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby świadczenia usług oraz doskonalenia naszych produktów i usług.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych:

  1. Informacje przekazane w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym stron internetowych, urządzeń, produktów oraz aplikacji Players4Players. Użytkownik ma prawo zrezygnować z podania niektórych informacji, jednakże może to wpłynąć na dostęp do niektórych serwisów i usług.

  2. Dane automatycznie zbierane podczas korzystania z naszych serwisów, w tym informacje o treściach i usługach dostępnych na naszych stronach internetowych. Wykorzystujemy pliki “cookies” oraz inne identyfikatory, aby gromadzić informacje podczas korzystania z naszych serwisów.

  3. Informacje pozyskane od innych źródeł.

Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń i pliki cookie, są przetwarzane w celu przechowywania informacji na urządzeniu lub dostępu do nich, wyboru reklam, personalizacji treści, analizy ruchu w Internecie oraz innych celów, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, oraz dostarczanie reklam lub treści technicznych.

3. Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

Cele przetwarzania danych oraz ich podstawy prawne to:

  1. Wykonywanie umowy – przetwarzanie danych niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników, dostosowania usług do ich potrzeb oraz zapewnienia wsparcia technicznego.

  2. Uzasadniony interes administratora – przetwarzanie danych w celach optymalizacji usług, technicznego dostarczenia treści, analizy wydajności, stosowania badań rynkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług.

  3. Zgoda użytkownika – przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody w celach marketingowych, badaniach satysfakcji oraz w innych określonych celach.

  4. Wykonywanie obowiązków prawnych – przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – przetwarzanie danych w celu możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Udostępnianie Danych Osobowych

Firma Players4Players Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub umowy zawarte z użytkownikiem.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie mogą być wykorzystywane w celu realizacji określonych funkcji na rzecz Players4Players Sp. z o.o. Takie podmioty trzecie są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkowników w innych celach.

5. Bezpieczeństwo Danych

Firma Players4Players Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed dostępem nieuprawnionych osób oraz przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

6. Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma Players4Players Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wprowadzone zmiany będą publikowane na naszych stronach internetowych.